Naujienos

ŠEIMA  - TIKĖJIMO VARTAI

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Šeimos metams

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52) (daugiau…)


Liepos mėnesio liturginiai dienos skaitiniai


Pasaulio Jaunimo Dienų Kryžius mūsų parapijoje

2014 m. liepos 25 dienąApkeliavęs visą pasaulį, Lietuvoje antrą kartą (paskutinį kartą Pasaulio Jaunimo dienų kryžius Lietuvoje lankėsi 2003 metais.) lankysis kartu su Marijos ikona „Salus Populi Romani“ Pasaulio jaunimo dienų (PJD) kryžius, prie kurio meldėsi milijonai tikinčiųjų. Šis kryžius - tai Viešpaties buvimo tarp jaunuolių regimas ženklas, o Kryžiaus piligriminė kelionė yra daugelio palaiminimų ir malonių šaltinis.


Medinį kryžių viso pasaulio jaunimui popiežius Jonas Paulius II padovanojo 1984 metais. Šventasis Jonas Paulius II prieš trisdešimtmečius pirmasis įteikė jaunimui PJD simboliu tapusį didelį medinį kryžių sakydamas: „Neškite jį po pasaulį, kaip Viešpaties Jėzaus meilės žmonijai simbolį ir paskelbkite visiems, jog tik mirusiame ir priskėlusiame Kristuje galimas išgelbėjimas ir atpirkimas“. Pasaulio jaunimo dienų simboliu piligriminis kryžius tapo 1985 metais, kai buvo švenčiama pirmoji Pasaulio jaunimo diena Italijos sostinėje Romoje. Tais pačiais metais gimė tradicija nešti kryžių per šalį, kurioje švenčiama Pasaulio jaunimo diena, sutraukianti milijonus jaunuolių iš viso pasaulio. 2016 metų vasarą trisdešimt pirmosios Pasaulio jaunimo dienos bus švenčiamos Krokuvoje (Lenkijoje). Šį kartą šventės organizatoriai nutarė, kad kryžius turi pasiekti ne tik Lenkijos, bet ir visos besivienijančios Europos valstybes. Piligrimystė prasidės Baltarusijoje ir aplankys 10 rytų bei šiaurės Europos šalių, tarp jų ir Lietuvą.

Prieš kelionę po Lietuvą PJD simboliai viešės kaimyninėje Baltarusijoje, kur per ateinančias dvi savaites aplankys visas tos šalies Bažnyčios vyskupijas. PJD simbolių kelionė Baltarusijoje prasidėjo birželio 28 dieną. Kirtusios Lenkijos-Baltarusijos sieną ties Lietuvos Brasta (Baltarusija), kryžius ir Marijos paveikslas pirmiausiai lankysis Pinsko vyskupijoje, nuo liepos 1-sios – atkeliaus į Minsko-Mogiliovo arkivyskupiją, liepos 4 dieną pasieks garsiąją Būdos Marijos šventovę, nuo liepos 5 dienos persikels į Vitebsko vyskupiją ir liepos 8 dieną pasieks Gardino vyskupiją. Baltarusijos katalikų Bažnyčios portale paskelbtas išsamus miestų, miestelių ir kaimų, kuriuose jaunimas lydės PJD simbolius, sąrašas. Jame pažymima, jog liepos 12 dieną Baltarusijos jaunimas perduos PJD kryžių ir Marijos paveikslą iš Lietuvos atvyksiančiai jaunimo delegacijai. Perdavimo ceremonija įvyks kitoje garsioje Baltarusijos Marijos šventovėje Trakeliuose, Gardino vyskupijoje, kur nuo seno garbinamas „Marijos Snieginės su šv. Kazimieru“ paveikslas. Tą pačią dieną PJD kryžius ir Marijos paveikslas peržengs valstybinę sieną ir pradės penkiolikos dienų piligrimystę Lietuvoje. Kaip praneša Lietuvos jaunimo Pastoracijos centras, jaunimas iš septynių Lietuvos vyskupijų Kryžių ir Marijos paveikslą globos po pora dienų.

Po dvi savaites truksiančios piligriminės kelionės po visas Lietuvos vyskupijas (PJD simbolių piligrimystė Lietuvoje), kryžius bus perduotas Latvijos jaunimui ir toliau keliaus po kitas septynias rytų bei šiaurės Europos valstybes.

Liepos 25 d. 17.45 val. PJD kryžių pasitiksime Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje.

Po 18val. Šv. Mišių vyks adoracija prie Pasaulio Jaunimo Dienų kryžiaus.

(PJD simbolių piligrimystė Šiaulių vyskupijoje)


Atlaidai kitose Lietuvos parapijose

Katalikų Bažnyčiai, kurią įsteigė Kristus, yra pavesta pasaulyje skelbti Gerąją Naujieną – Evangeliją. Bažnyčia turi įvairių priemonių šiam tikslui pasiekti. Savo veiklą ji vykdo septyniais Kristaus įsteigtais sakramentais – regimaisiais ženklais, kuriais gaunama Dievo malonė. Jai patikėtą misiją Bažnyčia vykdo ir sakramentalijomis (maldas palydintis kryžiaus ženklas, rankų uždėjimas, pašlakstymas švęstu vandeniu. Taip pašventinami: valgis, tam tikros vietos, daiktai, krikščionišką religingumą primenantys ženklai), įvairiomis maldingumo praktikomis bei atlaidais. (Plačiau apie atlaidų reikšmę skaitykite čia).

Apie artimiausiu metu vyksiančius atlaidus skaitykite čia →

© 2008m. www.mmarijosparapija.lt , Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas