Naujienos

ŠEIMA  - TIKĖJIMO VARTAI

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Šeimos metams

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52) (daugiau…)


Rugpjūčio mėnesio liturginiai dienos skaitiniai


Marijos dvylikos žvaigždžių vainikas


Šlovinkime Švenčiausiąją Trejybę ir dėkokime jai, kuri apreiškė mums Mergelę Mariją, apsigobusią saule, su mėnuliu po kojų ir paslaptingu dvylikos žvaigždžių vainiku ant galvos. R. Šlovinkime ir dėkokime jai per visus amžius. Amen.
Šlovinkime Dievą Tėvą ir dėkokime jam, nes jis Mariją išsirinko savo dukterimi. R. Amen.
Tėve mūsų…
1. Garbė Dievui Tėvui, kuris paskyrė ją savo dieviškojo Sūnaus Motina. R. Amen.
Sveika, Marija…
2. Garbė Dievui Tėvui, kuris Nekaltuoju Prasidėjimu apsaugojo ją nuo nuodėmės. R. Amen.
Sveika, Marija…
3. Garbė Dievui Tėvui, kuris jai gimus apdovanojo ją aukščiausiais tobulumais. R. Amen.
Sveika, Marija…
4. Garbė Dievui Tėvui, kuris davė jai globėju ir skaisčiuoju sužadėtiniu šventąjį Juozapą. R. Amen.
Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…
Šlovinkime Dievą Sūnų ir dėkokime jam, nes jis išsirinko Mariją savo Motina. R. Amen.
Tėve mūsų…
5. Garbė Dievui Sūnui, kuris jos įsčiose tapo žmogumi ir ten buvo devynis mėnesius. R. Amen.
Sveika, Marija…
6. Garbė Dievui Sūnui, kuris iš jos gimė ir buvo maitinamas jos krūtine. R. Amen.
Sveika, Marija…
7. Garbė Dievui Sūnui, kuris būdamas vaiku norėjo būti jos auginamas. R. Amen.
Sveika, Marija…
8. Garbė Dievui Sūnui, kuris apreiškė jai pasaulio išganymo paslaptį. R. Amen.
Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui…
Šlovinkime Dievą Šventąją Dvasią ir dėkokime jam, nes jis Mariją išsirinko savo Sužadėtine. R. Amen.
Tėve mūsų…
9. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kuris jai pirmai apreiškė savo vardą. R. Amen.
Sveika, Marija…
10. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kurio veikimu ji buvo vienu metu Mergelė ir Motina. R. Amen.
Sveika, Marija…
11. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kurio veikimu ji tapo gyva Švenčiausiosios Trejybės šventykla. R. Amen.
Sveika, Marija…
12. Garbė Dievui Šventajai Dvasiai, kuri išaukštino ją virš visų kūrinių ir paėmė į dangų. R. Amen.
Sveika, Marija… Garbė Dievui Tėvui... .


Apreiškimų knygoje pasakojama, kad Marijai mirus, apaštalai budėjo prie jos kapo. Naktį vienas apaštalų išvydo, kaip Marija prisikėlė iš numirusiųjų ir Viešpats ją paėmė į dangų. Atidarę ir patikrinę karstą, apaštalai Marijos kūno neberado. Vietoj jo karste buvo tik daugybė gėlių. Tuo pat metu danguje pasirodė saule apsisiautusi moteris, ant galvos užsidėjusi dvylikos žvaigždžių vainiką, o po jos kojomis buvo šviesus mėnulis. Būtent taip Apaštalas Jonas aprašo regėjimuose matytą moterį.

Rugpjūčio 15 d. Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų šventėje po procesijos prieš Šv. Mišių sumą buvo pašventintas mūsų Marijos paauksuotas dvylikos žvaigždžių vainikas.

Akimirkos iš šios gražios šventės:

          


Atlaidai kitose Lietuvos parapijose

Katalikų Bažnyčiai, kurią įsteigė Kristus, yra pavesta pasaulyje skelbti Gerąją Naujieną – Evangeliją. Bažnyčia turi įvairių priemonių šiam tikslui pasiekti. Savo veiklą ji vykdo septyniais Kristaus įsteigtais sakramentais – regimaisiais ženklais, kuriais gaunama Dievo malonė. Jai patikėtą misiją Bažnyčia vykdo ir sakramentalijomis (maldas palydintis kryžiaus ženklas, rankų uždėjimas, pašlakstymas švęstu vandeniu. Taip pašventinami: valgis, tam tikros vietos, daiktai, krikščionišką religingumą primenantys ženklai), įvairiomis maldingumo praktikomis bei atlaidais. (Plačiau apie atlaidų reikšmę skaitykite čia).

Apie artimiausiu metu vyksiančius atlaidus skaitykite čia →

© 2008m. www.mmarijosparapija.lt , Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas