Naujienos

ŠEIMA  - TIKĖJIMO VARTAI

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Šeimos metams

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52) (daugiau…)


Spalio mėnesio liturginiai dienos skaitiniai


S p a l i s

Spalio mėnuo, kuris bažnyčios pamaldumo tradicijoje ypatingai skirtas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdami Dievo Motiną tikintieji visame pasaulyje spalį kalba Rožinį – maldą, kurioje kartu su Mergele Marija, tarsi jos akimis, kontempliuojami svarbiausi Kristaus gyvenimo slėpiniai.
Šių metų spalio mėnesį taip pat sukaks 12 metų nuo palaimintojo Jono Pauliaus II apaštališkojo laiško Rosarium Virginis Mariae, kuriuo tradicinė trijų dalių Rožinio malda, susidedanti iš džiaugsmo, skausmo ir garbės slėpinių, papildyta dar viena dalimi – šviesos slėpiniais, kuriuose apmąstoma Jėzaus viešoji veikla Palestinoje nuo Krikšto Jordane iki Paskutinės vakarienės.
Rožinio maldą reformavusį dokumentą Jonas Paulius II paskelbė 2002 m. spalio 16 d.

 

 

 

 

 

Pop. Jonas Paulius II sakė : „Kalbėti rožinį yra ne kas kita, kaip kartu su Marija įsižiūrėti į Kristaus veidą.“

 

 

 

 

 „Rožinis yra kontempliavimo ir tylos malda, - taip prieš keletą metų apie šią maldą kalbėjo popiežius Benediktas XVI. Iš šalies žiūrint, gali atrodyti, kad tai daugiažodžiavimas, sunkiai suderinamas su meditavimui būtina tyla. Tačiau iš tiesų, „Sveika Marijų“ kartojimas neišblaško vidinės ramybės, bet ją dar labiau sutelkia, panašiai kaip psalmių kalbėjimas Valandų liturgijoje. Rožinio malda susideda iš biblinių elementų. Jų kontempliavimą dažnai palydi ir atitinkamos Šv. Rašto ištraukos skaitymas. „Tėve Mūsų“ malda suteikia Rožiniui vertikaliąją dimensiją. Rožinį kalbantis žmogus sūniškai, Kristaus pavyzdžiu, kreipiasi į Dangaus Tėvą. „Sveika Marija“ maldos pirmoji dalis yra žodžiai, paimti iš Evangelijos, o antrąja dalimi mes kreipiamės į Mariją ir išpažįstame, jog tikime tuo ypatingu vaidmeniu, kuris jai buvo skirtas Dievo planuose“.

Trumpa šios maldos Marijai kilmės istorija.


Spalio mėnesį Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien kalbėti Rožinį:

šiokiadieniais prieš vakaro Šv. Mišias 17.30 val., sekmadieniais 12.00 val. prieš Šv. Mišias. 


Viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento Adoracija

Kiekvienais metais pirmąjį spalio penktadienį visame pasaulyje vyksta vaikų adoracija. Šiemet tai jau dvyliktoji šventė. Spalio 2 diena 15 val. viso pasaulio vaikų Švenčiausiojo Sakramento Adoracija vyko mūsų parapijoje.
     

Akimirkos  iš XII -os viso pasalio vaikų Švč. Sakramento adoracijos nuotraukų galerijoje.


Atlaidai kitose Lietuvos parapijose

Katalikų Bažnyčiai, kurią įsteigė Kristus, yra pavesta pasaulyje skelbti Gerąją Naujieną – Evangeliją. Bažnyčia turi įvairių priemonių šiam tikslui pasiekti. Savo veiklą ji vykdo septyniais Kristaus įsteigtais sakramentais – regimaisiais ženklais, kuriais gaunama Dievo malonė. Jai patikėtą misiją Bažnyčia vykdo ir sakramentalijomis (maldas palydintis kryžiaus ženklas, rankų uždėjimas, pašlakstymas švęstu vandeniu. Taip pašventinami: valgis, tam tikros vietos, daiktai, krikščionišką religingumą primenantys ženklai), įvairiomis maldingumo praktikomis bei atlaidais. (Plačiau apie atlaidų reikšmę skaitykite čia).

Apie artimiausiu metu vyksiančius atlaidus skaitykite čia →

© 2008m. www.mmarijosparapija.lt , Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas