Naujienos

ŠEIMA  - TIKĖJIMO VARTAI

Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Šeimos metams

Brangieji, pradėdami naujus liturginius metus esame vėl kviečiami leistis į tikėjimo kelionę. Kas yra tikėjimas? Tai – kiekvieno iš mūsų atsakas į Dievo troškimą susitikti su žmogumi. Tikėjimo metais popiežius Pranciškus mus ragino naujai atrasti tikėjimo spindesį savo gyvenime. Tikėjimo metų dovana tapo enciklika Lumen Fidei, priminusi mums tikėjimo reikšmę ir jo brendimo sąlygas. Joje popiežius ypač pabrėžė, kad „pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima.“ (LF 52) (daugiau…)


Lapkričio mėnesio liturginiai dienos skaitiniai


Šiaulių Vyskupija

Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos

CARITAS

Gegužių g. 57, LT-78327 ŠiauliaiCARITAS – tai tarptautinė katalikiška organizacija. Jos struktūros veikla Lietuvoje išlaikoma tikinčiųjų aukomis bei savanorišku darbu. Tai viena didžiausių pasaulyje humanitarinės pagalbos organizacijų.

Mūsų parapijos CARITAS organizacijos veikla orientuota į socialinės bei dvasinės pagalbos teikimą seniems, neįgaliems asmenims, bei asmenims atsidūrusiems krizinėje situacijoje.

Jei matote šalia savęs žmogų, kuriam reikia pagalbos, nedelskite, kreipkitės pas mus, kartu tikrai rasime sprendimą.

Jei turite klausimų Socialinės paramos bei socialinių paslaugų teikimo srityje, esate laukiami lapkričio 29 d. nuo 10.30 val. iki 12.00 val. Parapijos namuose, I aukštas, kab. CARITAS.


Lapkričio 23 d., po Sumos Šv. Mišių, Aušra Gailiūnienė, Šiaulių Švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo parapijos CARITAS pirmininkė, skaitė paskaitą parapiječiams apie socialinę paramą ir socialines paslaugas Šiaulių mieste ir mūsų parapijoje. Vyko nuoširdus pokalbis rūpimais klausimais.

Kelios akimirkos iš paskaitos nuotraukų albume.


Humanitarinė pagalbos akcija Ukrainai

Lietuvos CARITO buvo organizuojama humanitarine pagalbos akcija Ukrainai, kurioje taip pat dalyvavo mūsų parapijos geros valios žmonės. Buvo paukota įvairiausių daiktų reikalingų kenčiantiems Ukrainos žmonėms. Paruoštos dėžės su daiktais buvo išvežtos į Šiaulių vyskupijos CARITĄ.

Dėkoju mūsų parapijos geros valios žmonėms už neabėjingumą, nuoširdumą ir pagalbą organizuojant šią akciją.

Te laimina Jus Dievas!

Kleb. mons. Vytautas Kadys

Humanitarinės pagalbos Ukrainai akcijos nuotraukų albumas

© 2008m. www.mmarijosparapija.lt , Visos teisės saugomos. e-info.lt sistema: interneto svetainių kūrimas